29/04/2012

Kelegaan......

Syukur ke hadrat Ilahi, dapat juga saya menyiapkan segala tugasan untuk sem ini mengikut masa yang telah ditetapkan.....walaupun tidak sebaik atau secemerlang yang diharapkan. Dalam kekalutan dengan aktiviti dan tugasan wajib di sekolah, sempat juga menghabiskan forum Myguru3. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusanku seterusnya.

Seloka Pak Kaduk.....warisan Bangsa Melayu

http://www.youtube.com/watch?v=J699DKudh-s&feature=related

Syair........cabang seni dalam Bahasa Melayu

http://www.youtube.com/watch?v=uQvudD-Agj4&feature=related

27/04/2012

Sehari Selembar Benang


KATA MAJMUK

Kata Majmuk Yang Telah Mantap.

Terdapat 29 kata majmuk yang telah mantap penggunaannya.  Kata majmuk ini dieja secara bercantum.

antarabangsa
barangkali
jawatankuasa
olahraga
sukarela
apabila
beritahu
kakitangan
padahal
suruhanjaya
apahal
bumiputera
kepada
pesuruhjaya
tandatangan
apakala
darihal
kerjasama
sediakala
tanggungjawab
apalagi
daripada
manakala
setiausaha
warganegara
bagaimana
dukacita
manalagi
sukacita

23/04/2012

Sehari Selembar Benang


KATA SENDI  NAMA:
Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan frasa. Contohnya:
 kata sendi nama

            penggunaan
                ayat contoh

          di
  Ø  menunjukkan tempat
1.Semua ahli pengakap sedang  
    berkumpul di dalam dewan.

  

           ke
  Ø  menunjukkan tempat atau arah
          yang dituju

  Ø  menunjukkan masa dan waktu
1.Kami akan ke balai raya
    petang nanti.

2.Perkahwinan Cikgu Sandra
   berlangsung dari pukul 11.00 pagi
   hingga ke pukul 4.00 petang.
         dari

  Ø  menyatakan tempat dan arah   
          yang dituju

  Ø  menunjukkan masa dan waktu.

2. Amani berasal dari Kuala
    Kangsar.

3. Saya telah menunggu kamu dari
    pagi.

      


      daripada
  Ø  menunjukkan asal kejadian 
          atau punca.

  Ø  untuk membuat perbandingan.


  Ø  tidak boleh digunakan untuk 
          tempat dan masa dan arah.


1.Meja itu dibuat daripada apa?


2.Nabilah lebih tinggi daripada
   Amani.      kepada

  Ø  digunakan untuk  orang

  Ø  digunakan untuk benda abstrak


  Ø  digunakan untuk menyatakan 
          bahagian

1.Badrul memberitahu perkara itu
    kepada guru kelas mereka.

2. Notis itu hendaklah disampaikan
    kepada mereka yang berkenaan.

3. Murid-murid  kelas itu telah
    dibahagikan kepada beberapa
    kumpulan.

     pada

  Ø  untuk menerangkan waktu

  Ø  untuk menunjukkan tempat


1.Pada waktu itu ayahnya tiada di
   rumah.

2.Tulis nama kamu pada kertas itu.

17/04/2012

Sehari Selembar Benang


 KATA PEMERI:

Terdapat dua jenis kata pemeri , iaitu  ialah dan adalah.

Contoh penggunaak kata pemeri:

    Kata Pemeri
               Maksud
            Ayat Contoh
     
          ialah

menunjukkan persamaan
1.Kereta yang berada di tepi
   padang itu ialah kereta Proton
   Wira.

2.Agama rasmi negara kita ialah
   agama Islam.
  
3.Bapanya ialah seorang doktor
   gigi.        adalah


menunjukkan huraian atau keterangan.
1.Kasut yang dipakainya itu
   adalah daripada kulit.

2.Makanan yang ditempahnya itu
   adalah untuk anak-anak yatim.

3.Burung di dalam sangkar itu
   adalah daripada spesies yang
   sama seperti  yang terdapat di
   dalam buku ini.