12/04/2012

CONTOH RPH BAHASA MELAYU


Contoh RPH Bahasa Melayu:
Tarikh/Hari:  2hb Mac 2012/ Isnin                                     Masa: 9.15 hingga 10.15 pagi
 Kelas: Tahun 4                                                                         Bil. Pelajar: 21 orang
 M/Pelajaran: Bahasa Melayu                                                             
Tajuk: Pak Abu Pekebun Sayur.
Objektif: Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran, murid dapat :
1.    membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.    menjawab sekurang-kurangnya lima soalan pemahaman secara lisan dan tulisan  
dengan betul.
3.    Mengeja dan menulis semula ayat yang diberi (kumpulan C-pemulihan)

Pengetahuan  sedia ada:
1.    murid telah biasa melihat dan boleh menamakan beberapa jenis sayur-sayuran tempatan.
2.    Murid telah pernah menjawab soalan pemahaman.

Konsep: menjawab soalan pemahaman
Bahan: komputer riba/lembaran kerja
Nilai Murni: Rajin
Kemahiran: FU:   5.1 membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
                                   betul  dan menarik.
                    FS:   1.5 memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan
                                   tersirat.


Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
      Catatan
 Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set induksi

 (5 minit)
1.tayangan
   gambar
   beberapa
   jenis
   sayur
   tempatan2.bersoaljawab
    tentang
    gambar
    tersebut.

# sawi
# terung
# petola
#kacang panjang

1.Guru
    menayangkan
    gambar-
    gambar
    pelbagai jenis
    sayur-
    sayuran.


2.Guru menyoal
   tentang nama
   sayur-sayuran
   tersebut.

1.murid
   menonton2.Murid
   menjawab
   secara lisan.
Strategi/teknik:
Penyoalan seluruh kelas

KBT:
Mengecam
Menjana idea

BBM:
Komputer riba
LCD


“Survey”

Perkembangan:
  50 minit


Langkah 1
(20 minit)

Mengedar/
Membaca
petikan yang
berkaitan


Langkah 2
Soal jawab lisan
(10 minit)


1.Guru
    mengedarkan
    petikan dan
    meminta
    murid
    membaca
    secara   
    senyap.

  
2.guru  
   membaca
    petikan
    dengan    
    sebutan dan
    intonasi yang
    betul.3.Guru meminta
    murid-murid
    membaca
    petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1.Guru meminta
    murid
    memberikan
    makna
    beberapa
    perkataan
    yang
    terdapat
    dalam
    teks.1.Murid
    membaca
    petikan secara 
    senyap


2.Murid
   memberi
   perhatian dan
   mendengar
   dengan teliti.

3.Murid
   membaca
   petikan
  dengan sebutan
  dan intonasi
   yang betul  
   sambil dibantu
   oleh guru.
1.Murid
   berbincang
   sesama
   sendiri
   untuk
   memberi
   makna
   perkataan
   yang terdapat
   dalam teks.

Strategi/teknik:
Membaca secara kelasdan individu

KBT:
Menjana idea
Menghubung kait
BBM:
Lembaran kerja


 “Question”


    “Read”

Langkah 3
Menjawab soalan pemahaman
(20 minit)


1.Guru
    mengedarkan
    lembaran
    kerja
    dan
    bersoaljawab
    tentang soalan
    pemahaman.

1.murid
   kumpulan A
   menjawab
   soalan
   pemahaman
   secara lisan
   dan tulisan
   dengan
   bantuan guru.

2.murid
   pemulihan
   mengeja dan
   menulis
   perkataan
   dengan
   bantuan guru.

Strategi/teknik:
Perbincangan dalam kumpulan

BBM:
Lembaran kerja
(Research)

Penutup
5 minit

Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran

Guru menyoal semula tentang apa yang telah dipelajari dan apakah nilai yang terdapat dalam petikan

Murid mendengar dan menjawab secara lisan.

(Review)

1 comment:

  1. Tksh byk2. Izinkn saya jdkn cth utk siapkan asignment KRB3013.

    ReplyDelete